Senzori utilizati

Calitatea ridicată a apei depinde de mulți factori, atât vizibili, cât și invizibili pentru ochiul uman, majoritatea invizibili, din păcate. Cu toate acestea, datorită progreselor în tehnologia senzorilor, calitatea apei este un spectru care poate fi înțeles cu mai multe informații despre ORP, pH, conductivitate, oxigen dizolvat, turbiditate și temperatură.


Parametri de poluare a apelor

Proiectul folosește 6 senzori de laborator sau industriali, care vor verifica parametrii esențiali din aceeași probă de apă. Senzorii sunt înglobați într-un proiect customizat mobil, care are rolul de a testa calitatea apei oriunde în România, să trimită datele în timp real pe platforma Strop de rouă, dar și să stocheze local, pe un card SD, valorile măsurătorilor.


Senzori de testare a pH-ului din seria Gravity Liquid

Parametri de poluare a apelor

Poluarea poate modifica pH-ul apei, ceea ce la rândul său poate dăuna animalelor și plantelor care trăiesc în apă. De exemplu, apa care iese dintr-o mină de cărbune abandonată poate avea un pH de 2, care este foarte acid și ar afecta cu siguranță orice pește.

Parametri de poluare a apelor

Speciile acvatice nu sunt singurele afectate de pH. În timp ce oamenii au o toleranță mai mare pentru nivelurile de pH (nivelurile potabile variază de la 4-11 cu o iritație gastro-intestinală minimă), există încă îngrijorări. Valorile pH-ului mai mari de 11 pot provoca iritații ale pielii și a ochilor, la fel și un pH sub 4. O valoare a pH-ului sub 2,5 va provoca leziuni ireversibile ale pielii și a organelor. Nivelurile mai scăzute ale pH-ului cresc riscul de metale toxice care pot fi absorbite, chiar și de oameni, iar nivelurile peste 8,0 nu pot fi dezinfectate în mod eficient cu clor, provocând alte riscuri indirecte. În plus, nivelurile de pH din afara 6.5-9.5 pot deteriora și coroda conductele și alte sisteme, crescând în continuare toxicitatea metalelor grele.

Senzori de testare a ORP-ului din seria Gravity Liquid

Parametri de poluare a apelor

ORP (potențialul de reducere a oxidării) este de obicei măsurat pentru a determina potențialul de oxidare sau reducere a unei probe de apă. Indică o posibilă contaminare, în special a apelor uzate industriale. ORP poate fi valoros dacă utilizatorul știe că o componentă a eșantionului este responsabilă în primul rând pentru valoarea observată. De exemplu, excesul de clor din apele uzate va avea ca rezultat o valoare pozitivă mare, iar prezența hidrogenului sulfurat (H2S) va avea ca rezultat o valoare negativă mare.

Parametri de poluare a apelor

Senzori de testare a Oxigenului Dizolvat din seria Gravity Liquid

Parametri de poluare a apelor

Oxigenul dizolvat (DO) este unul dintre cei mai importanți indicatori ai calității apei. Este esențial pentru supraviețuirea peștilor și a altor organisme acvatice. Oxigenul se dizolvă în apa de suprafață datorită acțiunii de aerare de către vânturi/curenți de aer sau căderilor de apă. Oxigenul este, de asemenea, introdus în apă ca produs secundar al fotosintezei plantelor acvatice. Când oxigenul dizolvat devine prea scăzut, peștii și alte organisme acvatice nu pot supraviețui.

Acțiunile care influențează cantitatea de oxigen din apă pot fi:

 • curățarea terenului (construcții, exploatare forestieră). Acest lucru poate trimite exces de materie organică în fluxurile de apă și în râuri. Materia organică este descompusă de microorganisme, care consumă oxigen în acest proces. Prin urmare, dacă există o mulțime de deșeuri organice în flux, microorganismele utilizează mai mult oxigen decât poate fi înlocuit iar viața acvatică și calitatea apei au de suferit.
 • deversarea la canalizare și în râuri a apei uzate din fabrici plină de bacterii poate duce la zone cu oxigen dizolvat scăzut în aval.
 • poluarea cu nutrienți poate provoca creșterea excesivă a plantelor și a algelor. Ca mai sus, bacteriile care mănâncă material vegetal mort consumă oxigenul din apă.
 • distrugerea zonelor riverane (tăierea copacilor de pe albia râurilor, dezvoltare sau supra-pășunatul) scade cantitatea de umbră și crește temperatura apei. Apa mai caldă conține mai puțin DO (oxigen dizolvat) decât apa mai rece.
Parametri de poluare a apelor

Senzori de testare a Conductivitatii Electrice din seria Gravity Liquid

Parametri de poluare a apelor

Conductivitatea este utilă că măsurătoare generală a calității apei. Fiecare tip de apă tinde să aibă o gama relativ constantă de conductivitate care, odată stabilită, poate fi utilizată că bază pentru compararea cu măsurători regulate ale conductivității. Schimbările semnificative ale conductivității ar putea fi apoi un indicator al faptului că o sursă de poluare a contaminat resursa acvatică.

Petrolul sau hidrocarburile pot reduce conductivitatea apei. O creștere sau scădere bruscă a conductivității apei poate indica poluare. Scurgerile de la fermele agricole sau scurgerile de la canalizare vor crește conductivitatea datorită ionilor suplimentari de clorură, fosfat și azotat. O deversare de petrol sau adăugarea altor compuși organici ar reduce conductivitatea, deoarece aceste elemente nu se descompun în ioni, deci nu conduc curentul electric. În ambele cazuri, solidele dizolvate vor avea un impact negativ asupra calității apei.

Parametri de poluare a apelor

Senzori de testare a Turbiditatii din seria Gravity Liquid

Parametri de poluare a apelor

Turbiditatea este o determinare optică a clarității apei. Apa va apărea tulbure sau altfel colorată, afectând aspectul fizic al acesteia. Solidele suspendate și materialul colorat dizolvat reduc claritatea apei prin crearea unui aspect opac, tulbure sau noroios. Măsurătorile turbidității sunt adesea folosite că indicator al calității apei pe baza clarității și a solidelor totale suspendate estimate în apă.

Poluanții, cum ar fi metalele dizolvate și agenții patogeni, se pot atașa la particulele suspendate din apă. Acesta este motivul pentru care o creștere a turbidității poate indica adesea o poluare potențială, nu doar o scădere a calității apei. Contaminarea poate include bacterii, protozoare, substanțe nutritive (de exemplu nitrați și fosfor), pesticide, mercur, plumb dar și micro particule de plastic. Mai mulți dintre acești poluanți, în special metalele grele, pot fi dăunători și adesea toxici pentru viață acvatică. Atunci când concentrația solidelor în suspensie se datorează materialelor organice, în special apei provenite din canalizare și materiei organice în descompunere, prezența bacteriilor, protozoarelor și a virușilor este mai probabilă. Aceste solide organice suspendate sunt, de asemenea, mai susceptibile de a scădea nivelurile de oxigen dizolvat pe măsură ce sunt descompuse.

Parametri de poluare a apelor

Turbiditatea ridicată afectează tipul de vegetație care crește în apă. Apa tulbure poate oferi informații cu privire la sănătatea sau bunăstarea corpului de apă în sine. Este important de reținut că apariția unei turbidități ridicate nu înseamnă neapărat că corpul de apă suferă. Cu toate acestea, nivelul poate afecta negativ ecosistemul dacă se schimbă drastic și menține această schimbare drastică, în timp ce "evenimentele" tulburi pe termen scurt pot fi temporare și să aibă un efect general redus asupra sistemului. La fel ca în cazul oricărui parametru de calitate a apei, este bine să aveți date istorice pentru orice loc în care turbiditatea este monitorizată, astfel încât să se poată urmări tendințele și să se capteze apariția unui eveniment.

Senzori de testare a Temperaturii din seria Gravity Liquid

Parametri de poluare a apelor

De ce este importantă temperatura apei ?

Temperatura apei afectează aproape orice alt parametru de calitate a apei. Temperatura este un factor important de luat în considerare atunci când se evaluează calitatea apei. Pe lângă efectele proprii, temperatura influențează alți parametri și poate modifica proprietățile fizice și chimice ale apei. în acest sens, temperatura apei ar trebui luata în considerare atunci când se determină:

 • Rata metabolica și producția de fotosinteză
 • Toxicitate compusă
 • Concentrații de oxigen dizolvat și alte concentrații de gaze dizolvate
 • Conductivitate și salinitate
 • Potențial de reducere a oxidării (ORP)
 • pH
 • Densitatea apei

Parametri de poluare a apelor

.

Parteneri proiect: